Te voet aangereden

te voet aangeredenVoetgangers kunnen ernstig gewond raken als zij worden aangereden door een andere weggebruiker. Wie de aansprakelijkheid draagt voor de gevolgen van een aanrijding, is geregeld in de wegenverkeerswet. Deze wet maakt onderscheid tussen verschillende groepen verkeersdeelnemers met als doel het beschermen van bepaalde deelnemers. Zo zijn fietsers, voetgangers en ook kinderen extra kwetsbaar als zij aangereden worden. De aansprakelijkheid voor een ongeluk vaststellen is van belang voor de toekenning van schadevergoeding. Bent u te voet aangereden door een auto dan gelden andere regels dan wanneer u te voet aangereden bent door een fietser. Voor kinderen jonger dan 14 jaar gelden nog weer andere regels.

Te voet aangereden? Neem een letselschade jurist in de arm zodat u krijgt waarop u recht heeft. Neem vandaag nog contact op voor vrijblijvend advies, wij helpen u graag verder.

Voetganger aangereden door automobilist

Voetgangers en ook fietsers genieten extra bescherming voor wat betreft de gevolgen van aanrijdingen met gemotoriseerd verkeer. Onder gemotoriseerd verkeer vallen alle voertuigen met een motor: een scooter, brommer, motorfiets, vrachtwagen, auto, bus, vuilniswagen et cetera. Gemotoriseerd verkeer beweegt veel sneller en bestuurders zijn enigszins beschermd. Een automobilist bijvoorbeeld door het voertuig zelf en een scooterrijder door helm en veiligheidshandschoenen. De voetganger die wordt aangereden, geniet geen enkele bescherming en komt ten val, wordt door de lucht geslingerd, komt op de motorkap terecht of wordt tegen een paal geworpen. Wordt u te voet aangereden dan kan dat leiden tot ernstig letsel met alle, ook financiële, gevolgen van dien.

Minstens 50% letselschadevergoeding

Als u te voet aangereden bent door een gemotoriseerd voertuig, dan heeft u als voetganger altijd recht op minimaal 50% letselschade vergoeding. Tenzij de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig overmacht kan aantonen, is het de vaste regel dat, ook als u te voet aangereden bent: te voet aangereden, recht bestaat op minimaal 50% letselschade vergoeding.

Het percentage kan oplopen tot 100% indien de voetganger in het geheel geen schuld heeft. Het kan ook gebeuren dat de voetganger zelf deels schuldig is aan het ongeluk, bijvoorbeeld bij oversteken terwijl het voetgangerslicht op rood staat. In dergelijke gevallen wordt een afweging gemaakt en een percentage letselschade vergoeding vastgesteld tussen de 50% en 100%.

Te voet aangereden door fietser

Indien beide verkeersdeelnemers behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers dan zal worden gekeken naar de schuldvraag. Wie is schuldig aan het ongeluk? Reed de fietser door rood waardoor u te voet werd aangereden of rende u nog even snel de weg over waardoor u tegen een fietser opbotste?
Wanneer niet geheel duidelijk welke gedraging tot het ongeval heeft geleid, kan besloten worden tot een 50/50 regeling. Deze regeling houdt in dat ieder der partijen 50% van de letselschade van de andere partij vergoedt. Dit betekent nog niet dat beide partijen evenveel letselschade vergoeding betalen. De ene partij kan immers veel meer letselschade hebben dan de andere.

Kinderen in het verkeer

Kinderen tot 14 jaar genieten vergaande extra bescherming hetgeen betekent dat zij vrijwel altijd recht hebben op 100% letselschade vergoeding. Uw kind loopt over de stoep en wordt aangereden door een auto die wil parkeren. Het is duidelijk dat de automobilist schuldig is aan dit ongeval en 100% letselschade moeten vergoeden.

Echter, het kan ook gebeuren dat uw kind de straat op rent, misschien achter de alom bekende bal aan die de straat is opgerold. De auto die daar net rijdt kan dit niet zien aankomen en rijdt uw kind per ongeluk aan. Ook nu zal de automobilist 100% van de letselschade van het kind moeten vergoeden. In de wet staat dat automobilisten voortdurend bedacht moeten zijn op dergelijke situaties en tijdig moeten kunnen stoppen. Tijdig stoppen betekent hier zodanig op tijd stoppen dat een aanrijding kan worden voorkomen. Aansprakelijkheid bij een aanrijding met een kind vervalt alleen als door de bestuurder kan worden aangetoond dat het kind het ongeval bewust heeft veroorzaakt. In de praktijk komt dit zeer zelden voor.

Letselschade vergoeding en juridische bijstand

Bij de berekening van de letselschade vergoeding worden alle kosten die voortvloeien uit het ongeluk in ogenschouw genomen. De kosten variëren per geval en kunnen onder meer bestaan uit reparatiekosten van kleding, vervoer naar een arts, gederfde inkomsten in verband met arbeidsongeschiktheid of hulp in de huishouding. Alle kosten moeten aangetoond kunnen worden en dienen noodzakelijk te zijn.

Een letselschade jurist kan u helpen bij het in kaart brengen van uw letselschade, de wederpartij aansprakelijk stellen en namens u onderhandelen over de hoogte van de letselschade vergoeding. De juristen van B&O Letselschade hebben ruimschoots ervaring met het claimen van letselschade van slachtoffers die te voet aangereden zijn. Wij komen indien gewenst graag bij u thuis in Tilburg om u uitgebreid te informeren en te adviseren.