Onze werkwijze

Onze ervaring in de behandeling van letselschadezaken heeft geleid tot een effectieve en unieke werkwijze. De behandeling van uw zaak vindt plaats in vijf stappen.

1. Direct contact na ongeval

U heeft letselschade opgelopen door de schuld van een ander. Deze schade wilt u verhalen op de schuldige. U kunt direct uw schade bij ons melden door:

Wij beoordelen vervolgens uw situatie. Zo bekijken wij of uw schade voor vergoeding in aanmerking komt en of u recht heeft op gratis rechtsbijstand.

Hierna nemen wij contact met u op om onze bevindingen te bespreken. U weet zodoende waar u aan toe bent. Pas na dit gesprek kiest u of u onze hulp wilt inschakelen.

2. Thuisbezoek in Tilburg

U heeft ervoor gekozen uw belangen door onze experts te laten behartigen. Wij maken graag eerst persoonlijk kennis met u. Alleen als u dit ook wilt, komt de behandelaar van uw zaak bij u langs in Tilburg om uw verhaal te horen. Onderwerpen die tijdens dit gesprek aan de orde kunnen komen zijn:

  • toedracht van het ongeval
  • omvang van uw letselschade
  • onze aanpak

Onze expert maakt een verslag van het gesprek. Dit krijgt u na afloop toegestuurd. U kunt dit rustig nalezen, eventueel vragen stellen of wijzigingen aanbrengen.

3. Voorschot letselschade

Na het bezoek stellen wij de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk. Om uw eventuele medische kosten te dekken, vragen we bij de tegenpartij direct een voorschot op de uiteindelijke letselschadevergoeding. Dit voorkomt dat u in financiële problemen komt.

4. Inventarisatie

Voor het verhalen van uw schade op de veroorzaker van het ongeval dienen we twee aspecten aan te tonen:

  • uw letsel is door het ongeval veroorzaakt
  • de aard en omvang van het letsel en de schade

Medisch adviseur
Hiervoor schakelen wij een medisch adviseur in. Dit is een arts die uw letsel zal onderzoeken en beoordelen. De medisch adviseur stelt een rapport op. De behandelaar van uw zaak gebruikt dit rapport bij de verdere behartiging van uw belangen.

Uiteraard heeft de medisch adviseur een beroepsgeheim. Uw gegevens worden door ons dus vertrouwelijk behandeld.

Materiële en immateriële schade
Hierna zal de behandelaar uw schade inventariseren. Uw schade kan materieel en/of immaterieel van aard zijn.

Materiële schade bestaat bijvoorbeeld uit medische kosten, reiskosten of verlies aan arbeidsinkomsten.

Immateriële schadevergoeding is smartengeld. Dit is een vergoeding voor bijvoorbeeld de pijn, het verdriet of gederfde levensvreugde die u heeft ondervonden tijdens of na het ongeval.

Meer informatie over de verschillende schadeposten vindt u hier.

Bewijs
Om uw schade zo goed mogelijk te kunnen onderbouwen is het belangrijk dat u precies bijhoudt welke kosten u maakt. Bewaar dus alle bonnen en noteer de data van de bezoeken aan artsen, therapeuten etc.

5. Definitieve afwikkeling

Het kan even duren voordat de letselschade definitief afgewikkeld kan worden. De schade moet namelijk zo concreet mogelijk onderbouwd worden. Dit kan pas als u genezen bent of wanneer duidelijk is wat de precieze gevolgen van het ongeval voor u zijn.

Overeenstemming
Wij houden tijdens dit proces de vinger bij u aan de pols. Zodra het kan, claimen wij definitief uw schade bij de veroorzaker van het ongeval. We proberen overeenstemming te krijgen met de tegenpartij over de hoogte van het schadebedrag. Onze ervaring is dat dit in 98% van de gevallen lukt.

Volgt overeenstemming, dan wordt dit vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Uiteraard gebeurt alles in goed overleg met u. Na ondertekening van de overeenkomst wordt het schadebedrag aan u uitgekeerd.

Procedure
Indien geen overeenstemming wordt bereikt zal de rechter om een oordeel gevraagd moeten worden. Wij bespreken in dat geval uiteraard met u de gevolgen hiervan en de verdere gang van zaken.

Heeft u letselschade en wilt u weten of wij ook u gratis bij kunnen staan? Bel ons op 085-8771774 of vul het contactformulier in.