Wat is letselschade?

Letselschade is lichamelijke of geestelijke schade veroorzaakt door een ongeval, waarvoor een ander aansprakelijk is. De schade kan materieel of immaterieel zijn.

Onder materiële schade vallen onder andere reiskosten, medische kosten of verminderd loon.

Immateriële schade is smartengeld. Dit is een financiële vergoeding voor de door u geleden pijn of verdriet of voor verminderde levensvreugde.

Meer informatie vindt u hier.

Terug naar het overzicht