Kan een letselschadezaak verjaren?

Ja. Er geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen wanneer u weet dát u schade heeft geleden en wíe de schade veroorzaakte. Is de verjaringstermijn verstreken, dan kunt u in beginsel niets meer claimen.

Terug naar het overzicht