Wat is de looptijd van een letselschadedossier?

Dit varieert van enkele maanden tot meerdere jaren. Een rol spelen onder andere de ernst van het letsel en de gevolgen ervan.

Een dossier kan worden afgewikkeld wanneer een medische eindtoestand is bereikt. Dit is het geval wanneer u genezen bent of wanneer duidelijk is wat de precieze gevolgen van het letsel zijn.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Terug naar het overzicht