Schadeposten

Uw letselschade kan bestaan uit verschillende posten, die verhaald kunnen worden op de tegenpartij. Hier vindt u een overzicht van mogelijke schadeposten.

Verlies van inkomsten

Hieronder vallen onder andere verlies van:

 • salaris
 • pensioen(opbouw)
 • 13e maand
 • onkostenvergoeding
 • reiskostenvergoeding
 • vakantiegeld

Kosten zelfstandige ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer, dan kunt u te maken krijgen met verlies van:

 • afschrijvingen
 • zelfstandigenaftrek
 • auto van de zaak
 • gedwongen verkoop van uw zaak

Kosten huishoudelijke hulp

Het kan zijn dat u na uw ongeval niet meer in staat bent zelf uw huishoudelijk taken te doen. U kunt dit door een ander laten uitvoeren. De kosten hiervan vallen onder letselschade.

Verlies zelfwerkzaamheid

Indien u door uw ongeval andere werkzaamheden in en rond het huis moet uitbesteden, kunt u de kosten daarvan als letselschade opvoeren. Denk aan onderhoud van uw huis of wassen van uw auto.

Reiskosten

Ten gevolge van uw ongeluk kan het zijn dat u vaker moet reizen. Bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut of naar het ziekenhuis. Onder reiskosten vallen onder andere:

 • benzinekosten
 • kosten openbaar vervoer
 • taxikosten
 • kosten voor een grotere auto (voor bijvoorbeeld een rolstoel)
 • parkeerkosten
 • bijdrage aangepast vervoer

Ziektekosten

Hieronder vallen onder andere:

 • bijdrage eigen risico
 • protheses
 • aangepaste schoenen
 • niet verzekerde kosten (zoals fysio- of alternieve therapie)

Kosten veranderde thuissituatie

Door uw letsel maakt u bijvoorbeeld kosten voor:

 • verhuizing
 • aanpassen woning aan beperking (aangepast toilet, lift, valbeugels)
 • vaker oppas voor kinderen
 • kosten gas, water en licht (u bent vaker thuis dan voor het ongeval)

Zinsloos geworden uitgaven

Bijvoorbeeld:

 • annulering vakantie
 • abonnement sportschool
 • kosten voor hobby die u niet meer uit kunt voeren

Smartengeld

De hierboven genoemde schadeposten vallen onder materiële schadevergoeding. Als slachtoffer van een ongeval heeft u echer ook recht op vergoeding van uw immateriële schade (smartengeld). Dit is een financiële vergoeding voor de door u geleden pijn of verdriet of voor verminderde levensvreugde.

Vraagt u zich af of uw letselschade voor vergoeding in aanmerking komt? Neem contact op met onze letselschadejuristen en -experts. Bel ons op 085-8771774 of vul het contactformulier in.