Over letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is lichamelijke of geestelijke schade veroorzaakt door een ongeval. Dit kan gebeuren in onder andere de volgende situaties:

  • verkeersongeval
  • bedrijfsongeval
  • letsel veroorzaakt door dier
  • in een sport-en-spel-situatie
  • ongeval door gebrekkig product
  • beroepsziekte
  • overlijdensschade

Door het letsel wordt u wellicht geconfronteerd met medische kosten, reiskosten of verlies van loon. Deze kosten kunt u als schade verhalen op de veroorzaker van het letsel. De schade moet vergoed worden als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Wanneer aansprakelijk voor letselschade?

De tegenpartij moet pas schade vergoeden indien hem een verwijt valt te maken. Zonder schuld geen schadevergoeding. De wet onderscheidt twee vormen van schuld: ‘toerekenbare tekortkoming’ en ‘onrechtmatige daad’.

Toerekenbare tekortkoming
Er is sprake van toerekenbare tekortkoming indien u met de tegenpartij een overeenkomst had gesloten. U moeten beiden de overeenkomst naleven. Als de tegenpartij dit niet doet, en u lijdt daardoor letselschade, schoot de tegenpartij toerekenbaar tekort.

Een voorbeeld. Een werkgever sluit met een werknemer een arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Wanneer de werkgever dit nalaat en daardoor een ongeval plaatsvindt op de werkvloer, dan schoot hij tekort in de nakoming van zijn verplichtingen met zijn werknemer. De werkgever is aansprakelijk voor de letselschade die de werknemer door het ongeval lijdt.

Onrechtmatige daad
Het kan gebeuren dat iemand een ongeval veroorzaakt, zonder dat u met deze persoon een overeenkomst had gesloten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een verkeersongeluk. Er is in een dergelijk geval sprake van een onrechtmatige daad indien u schade lijdt én er een causaal verband bestaat tussen daad en schade (uw schade moet het gevolg zijn van het verkeersongeluk).

Rechtsbijstand

De wet bepaalt dat wie stelt, moet bewijzen. Als u letselschade lijdt ten gevolge van een ongeval, zult u dit dus moeten bewijzen. U zult onder meer het verwijt moeten bewijzen (onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming), maar ook de hoogte van het schadebedrag.

Vooral als een ongeval lang geleden heeft plaatsgevonden, kan het lastig zijn uw stellingen te bewijzen. Laat u dus goed bijstaan door een letselschade expert. Zij weten hoe zij uw belangen moeten behartigen en hoe zij uw schade kunnen claimen.

Uw claim is bij B&O Letselschade in goede handen. Ons team bestaat uit letselschadejuristen en/of-experts met jarenlange ervaring op het gebied van letselschade. Bel ons op 085-8771774 of vul het contactformulier in.