Hoe stel ik een bedrijf aansprakelijk?

Hoe stel ik een bedrijf aansprakelijkU heeft een bedrijfsongeval gehad en vraagt zich af: hoe stel ik een bedrijf aansprakelijk? U heeft schade opgelopen door het ongeluk op het werk, wellicht ook letselschade en u moet allerlei extra kosten maken. Zeker als u (tijdelijk) niet meer kunt werken, kunnen de kosten snel hoog oplopen.

Een bedrijf aansprakelijk stellen voor opgelopen letselschade moet gebeuren middels een aansprakelijkstelling. Het is belangrijk dat uw brief aan de juiste voorwaarden voldoet. Het beste schakelt u professionele juridische hulp in bij het aansprakelijk stellen van uw werkgever en het claimen van letselschade.

Hoe stel ik een bedrijf aansprakelijk? Schakel een letselschade jurist in als u hulp zoekt bij aansprakelijk stellen en letselschade claimen. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Aansprakelijk stellen per aangetekende brief

Indien u besluit zelf een bedrijf aansprakelijk te stellen dan is het belangrijk dat uw brief aan de juiste voorwaarden voldoet. U adresseert de brief aan uw werkgever en verzendt de brief aangetekend zodat uw werkgever niet kan ontkennen uw brief te hebben ontvangen.

In uw brief dienen in elk geval de volgende punten aan de orde te komen:

  • De datum waarop de (letsel)schade is ontstaan. Dit is dus de dag waarop het ongeluk plaatsvond.
  • Een zo volledig mogelijke omschrijving van het opgelopen letsel.
  • De mededeling dat u het bedrijf aansprakelijk stelt voor alle schade die hieruit voortvloeit.

U kunt overwegen een voorlopig bedrag aan letselschade op te nemen, maar dan is het zaak daarbij te vermelden dat uw schade nog verder kan oplopen. Beter is het een letselschade jurist de aansprakelijkheidsstelling te laten schrijven. Uw letselschade jurist kan dan ook direct de toepasselijke wetsartikelen aanhalen.

Waarom een bedrijf aansprakelijk stellen?

Een bedrijfsongeval kan hoge kosten met zich meebrengen voor het slachtoffer. Vaak moet een werkgever deze kosten vergoeden omdat werkgevers voor ongevallen onder werktijd veelal aansprakelijk blijken. Misschien was u voor uw baas onderweg en kreeg u een auto-ongeluk. Wellicht kreeg u iets zwaars op uw hoofd tijdens het laden en lossen of raakte u met een vinger in een machine bekneld.

Misschien vraagt u zich niet alleen af hoe stel ik een bedrijf aansprakelijk maar ook of dit niet nadelig zal uitpakken voor uw werkgever en uw arbeidsverhouding. Gelukkig is dit niet het geval: werkgevers zijn over het algemeen goed verzekerd tegen de kosten van een bedrijfsongeval. Uw werkgever hoeft de letselschade vergoeding dan dus niet zelf te betalen. De procedure omtrent de letselschadevergoeding zal door de verzekering van de werkgever worden afgehandeld zodat de relatie tussen u en het bedrijf doorgaans goed kan blijven.

Hoe stel ik een bedrijf aansprakelijk en kosten claimen

Naast de vraag hoe stel ik een bedrijf aansprakelijk zult u zich waarschijnlijk ook afvragen welke kosten allemaal voor vergoeding in aanmerking komen. Regel is dat álle kosten die voortvloeien uit het bedrijfsongeval moeten worden vergoed. De kosten zullen per arbeidsongeval verschillen omdat elk geval weer anders is. Een eenvoudige botbreuk brengt minder kosten met zich mee dan een hersenbeschadiging.
Voorbeelden van kosten die moeten worden vergoed zijn:

  • Kosten voor benodigde hulp zoals oppas, huishoudelijke hulp
  • Kosten van medische aard die uw zorgverzekering niet vergoedt
  • Kosten van noodzakelijk extra vervoer, bijvoorbeeld per taxi
  • Gederfde inkomsten
  • Aanpassingen in huis
  • Kosten voor omscholing of re-integratie

Laat u adviseren door een letselschade jurist zodat u geen kosten over het hoofd ziet. Naast schadevergoeding voor alle kosten kan vaak ook aanspraak worden gemaakt op smartengeld. Deze vergoeding komt bovenop de letselschade-uitkering en dient als compensatie voor geleden en nog te lijden pijn. Recht op smartengeld hebt u al snel.

Juridische hulp inschakelen

Onze letselschadespecialisten staan klaar om u bij te staan en antwoord te geven op de vraag hoe stel ik een bedrijf aansprakelijk. Wij kunnen namens u de aansprakelijkheidsstelling verzorgen en onderhandelen met de wederpartij over de letselschade vergoeding. Onze letselschade experts dragen het keurmerk van het Register Letselschade en bezoeken u desgewenst thuis in Tilburg om alles met u te bespreken.