Aangereden op het zebrapad

aangereden op het zebrapadHet gebeurt helaas te vaak: een voetganger wordt aangereden op het zebrapad. Een aanrijding tussen een voetganger en een auto kan leiden tot ernstige verwondingen. Ook worden voetgangers regelmatig door scooters of fietsers aangereden op het zebrapad. Wie betaalt de kosten van de letselschade? Slachtoffers van een aanrijding worden niet alleen geconfronteerd met verwondingen en alle daarmee gepaard gaande ellende zoals pijn en uitval op het werk maar ook met (soms hoge!) kosten. De aansprakelijke partij dient alle kosten van het slachtoffer te vergoeden en vaak is ook smartengeld verschuldigd. In de meeste gevallen moet de tegenpartij 100% van alle letselschade aan het slachtoffer vergoeden.

Bent u aangereden op het zebrapad en wilt u letselschadevergoeding claimen, schakel dan een letselschadespecialist in. Het claimen van letselschade is ingewikkeld en daarbij heeft u wel iets anders aan uw hoofd: herstellen van uw verwondingen.

Voetgangers in het verkeer

Voetgangers nemen binnen de Wegenverkeerswet een speciale plaats in. Ze zijn namelijk kwetsbaar en daarom heeft de wetgever maatregelen genomen om deze groep verkeersdeelnemers extra te beschermen. Deze regels gelden eveneens voor fietsers. De extra beschermende maatregel houdt in dat voetgangers (en fietsers) altijd recht hebben op minimaal 50% vergoeding van alle letselschade, in het geval zij door een gemotoriseerd voertuig zijn aangereden. Bent u aangereden op het zebrapad, dan geniet u extra bescherming. Een auto of ander voertuig dient een voetganger die een zebrapad oversteekt namelijk altijd voorrang te verlenen. Doet hij dit niet en wordt de voetganger aangereden op het zebrapad, dan is de bestuurder van de auto volledig aansprakelijk en daarmee ook verplicht de letselschade van het slachtoffer volledig te vergoeden.

Welke letselschade wordt vergoed?

Als een voetganger is aangereden op het zebrapad, moeten alle kosten die daaruit voortvloeien in de berekening van de letselschade vergoeding worden meegenomen. De kosten kunnen zeer divers zijn en hangen onder andere samen met het opgelopen letsel. Ook de gevolgen van het letsel op de langere termijn spelen een rol bij de berekening van de hoogte van de letselschade vergoeding.

Voorbeelden van mogelijke kosten zijn vervoerskosten naar de dokter, gederfde inkomsten doordat het slachtoffer (enige tijd) niet kon werken, kosten van huishoudelijke hulp en kosten van juridische bijstand. Zeker wanneer het slachtoffer veel pijn moet lijden, een lichaamsdeel kwijt raakt, littekens aan het ongeval overhoudt of psychische schade oploopt moet er ook smartengeld worden betaald. Het is belangrijk dat u alle kosten goed documenteert (bonnen bewaren) en dat u kunt aantonen dat de kosten die u maakt noodzakelijk zijn.

Juridisch advies als u bent aangereden op het zebrapad

Zorg dat u beschikt over een goede letselschade jurist want de wederpartij zal zich meestal ook laten vertegenwoordigen door een schade-expert van een verzekeringsmaatschappij. De juristen zijn volledig gespecialiseerd in letselschade en daarmee uiteraard op de hoogte van geldende wetgeving en jurisprudentie. Onze juristen komen bij u thuis, ook in Tilburg, om u te adviseren. Wij kunnen u de gehele procedure uit handen nemen zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.