Aangereden door achteruit rijdende auto

aangereden door achteruit rijdende autoIn de Wegenverkeerswet zijn verschillende groepen weggebruikers en verkeershandelingen opgenomen. Een achteruit rijdende auto valt onder de groep verkeersdeelnemers die een bijzondere manoeuvre uitvoeren. Hoe zit het met de aansprakelijkheid als iemand is aangereden door een achteruit rijdende auto? Wie betaalt de letselschade die door de aanrijding ontstaat? Het antwoord op de aansprakelijkheidskwestie is belangrijk omdat de letselschade aanzienlijk kan zijn. Zeker kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers, fietsers en kinderen kunnen ernstig gewond raken als zij worden aangereden door een achteruit rijdende auto. Een letselschade jurist kan u adviseren en helpen bij het claimen van de letselschade vergoeding die u toekomt.

Schakel juridische hulp van een letselschade jurist in als u letselschade claimen wilt nadat u bent aangereden door  een achteruit rijdende auto.

Achteruit rijdende auto en aansprakelijkheid

Achteruit rijden met een auto geldt als een bijzondere manoeuvre, aangezien automobilisten normaal gesproken vooruit rijden. Indien u de auto wilt keren, achteruit wil inparkeren of een parkeerplaats wilt verlaten, moet u achteruit rijden. Hierbij moet u als automobilist extra goed opletten. Bij een bijzondere manoeuvre is het van belang dat de automobilist het overige verkeer in de gelegenheid stelt diens weg ongehinderd te vervolgen. U mag bij het achteruit rijden het overige verkeer niet hinderen en u moet iedereen voor laten gaan. Een andere auto moet kunnen passeren zonder voor u te hoeven uitwijken. Fietsers en voetgangers moeten ongehinderd kunnen doorfietsen en doorlopen. Indien een automobilist, fietser of voetganger wordt aangereden door een achteruit rijdende auto ligt de aansprakelijkheid dan ook bijna altijd bij de achteruit rijdende automobilist. Deze dient vervolgens alle kosten die voortvloeien uit de aanrijding te vergoeden.

Uitzonderingen aansprakelijkheid

Op elke regel zijn ook weer uitzonderingen van toepassing, zo ook op de regel dat de achteruit rijdende automobilist aansprakelijk is. Indien de automobilist de andere verkeersdeelnemer niet kon zien bijvoorbeeld, geldt de regel niet altijd. Dat kan het geval zijn wanneer bijvoorbeeld een fietser met hoge snelheid de hoek om komt en vervolgens wordt aangereden. Dan kan er sprake zijn van een andere verdeling van de aansprakelijkheid en wordt bijvoorbeeld de 50%-50% regel toegepast. De fietser en de automobilist zijn dan ieder voor 50% aansprakelijk voor de kosten van de ander.

Een andere uitzondering kan ontstaan als de achteruit rijdende automobilist de manoeuvre afbreekt om een andere weggebruiker vrije doorgang te verlenen. Dit heet de disculperende stilstandsduur. De manoeuvre moet al wel langere tijd (15 tot 20 seconden) zijn onderbroken. Een voorbeeld: een automobilist wil achteruit een parkeervak verlaten en is reeds enkele meters achteruit gereden. De automobilist ziet een andere auto aankomen en onderbreekt de manoeuvre om de wederpartij vrije doorgang te verlenen. De andere automobilist echter let niet goed op en rijdt tegen de stilstaande auto aan. In dit geval kan de achteruit rijdende automobilist niet aansprakelijk worden gesteld voor de aanrijding.

Kind aangereden door achteruit rijdende auto

Kinderen tot 14 jaar hebben vrijwel altijd recht op 100% letselschade vergoeding. Bij kinderen die zijn aangereden door achteruit rijdende automobilisten is de schuldvraag dan ook meestal niet van belang. Ook indien uw kind onverwacht is overgestoken of onverwacht om de hoek is komen fietsen bestaat recht op 100% letselschade vergoeding. Kinderen gedragen zich onvoorspelbaar en met name in het verkeer moeten andere weggebruikers hier altijd rekening mee houden. De enige uitzondering hierop is als uw kind het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Aanrijding tussen twee achteruit rijdende auto’s

Indien twee auto’s achteruit rijden en in botsing komen, zal de 50/50 regeling van toepassing zijn. Beiden moeten 50% letselschadevergoeding betalen aan de andere partij. Indien de ene automobilist ernstig gewond is geraakt en de andere niet, kan dit leiden tot grote verschillen in de hoogte van de uiteindelijke letselschadevergoeding van elk der partijen. Bij de berekening van de hoogte van de letselschade vergoeding moeten alle kosten worden meegenomen. De kosten variëren van reparatiekosten auto tot niet vergoede medische kosten en inkomstenderving.

Schakel een letselschade jurist in

Heeft u hulp nodig bij letselschade claimen omdat u bent aangereden door achteruit rijdende auto neemt u dan vrijblijvend contact op met onze letselschadespecialisten. Wij nemen u veel uit handen nemen en bezoeken u thuis. Wij werken door heel Nederland.